Aforra cartos co excedente de enerxía

O Peto Virtual é unha ferramenta para poder acumular o importe dos excedentes non compensados.

Permite acumular o importe dos excedentes non compensados nas facturas, en aqueles puntos de subministración con autoconsumo e con compensación simplificada de excedentes, para despois descontalo noutras facturas.

Principais características do Peto Virtual

Non se acumulan os excedentes, só o importe

  • O Peto Virtual é unha ferramenta gratuíta e será aplicada a tódolos autoconsumos con compensación simplificada de excedentes de Nosa Enerxía S.Coop.Galega.
  • Estes excedentes non compensados son a diferenza entre o importe total a compensar e o realmente compensado que aparecen na túa factura.
  • O desconto aplicarase ao final da factura, despois de aplicar os impostos correspondentes.
  • O importe mínimo da factura será de 0,01 €. Poderanse cobrar varias facturas agrupadas, polas comisións bancarias.
  • O saldo do Peto Virtual caduca aos 5 anos dende o mes no que se acumulou o saldo.
  • No caso de que teñas varios puntos de subministración a nome da mesma persoa titular contratados en Nosa Enerxía S.Coop.Galega, con ou sen autoconsumo, crearase unha bolsa de saldo única por cada persoa titular.

Tipos de contrato de autoconsumo

Consumo a prezo fixo + Excedentes a prezo fixo

O prezo da compensación indicarase en cada actualización de prezos, como se está facendo na actualidade

Consumo a prezo indexado + Excedentes a prezo indexado

O prezo de compensación para cada hora será o prezo do Mercado Diario en OMIE, menos o que se determine como custe de xestión.

Custe de xestión = 0,005 €/kWh = Marxe de compensación + Sobrecusto dos desvíos + Taxa Municipal

Prezo de compensación = Prezo Mercado Diario – Custe de xestión

Factura co Peto Virtual

Conclusións

Este peto virtual mellorará as retribucións económicas dos autoconsumos, ao poder compensar en períodos nos que non temos consumo (vacacións, …) ou nos que temos moitos excedentes (verán) ou porque a instalación está sobredimensionada. Tamén permitirá reducir as facturas na segunda vivenda, ou na primeira se o autoconsumo está na segunda vivenda.

A economía de escala é un factor moi importante na viabilidade dunha instalación fotovoltaica. O efecto do peto virtual súmase ademais o efecto do autoconsumo compartido, que dende Nosa Enerxía S.Coop.Galega recomendamos encarecidamente, para favorecer estas economías de escala. No autoconsumo compartido a instalación pódese facer en conxunto cunha comunidade enerxética, coa comunidade de veciños, con amizades ou con familiares que vivan a menos de 2km de onde estea a instalación de xeración.

Por último incidir en que mellora a viabilidade dos novos proxectos, xa que permite sobredimensionar a instalación de xeito viable ou poder percibir unha maior retribución por ela. Isto é moi importante de cara a que o custe por kWh baixa moito conforme aumentamos o tamaño da instalación, especialmente nas instalacións máis pequenas que realmente non serían viables sen subvencións.

Nota: A aplicación do Peto Virtual realizarase atendendo a normativa estatal vixente en cada momento.

Podes resolver calquera dúbida que teñas

Por telf no 681608386

L a V de 10:00h a 14:00h

Ou enviando un correo electrónico a clientes@nosaenerxia.gal