Solicitude de contrato.

Podes solicitar o cambio de comercializadora cumprimentando o seguinte formulario.

Si tes algún problema con este formulario, contáctanos a clientes@nosaenerxia.gal

*No caso de altas novas ou reenganches (onde non había subministro con anterioridade ou se dou de baixa) debedes adxuntar o Certificado de Instalacións Eléctricas (CIE) en lugar da última factura, e nos comentarios deste formulario debes indicarnos a tarifa e potencia que desexas contratar ademáis do CUPS da instalación.

Datos da persoa socia avaladora

Só se debe cubrir esta sección si existe unha persoa socia que avala un contrato dunha persoa non socia.

Deste xeito, si a persoa titular do contrato e a persoa socia coinciden, deixa esta sección sen cubrir.

Recordamos que cada persoa socia pode avalar como máximo dous contratos de persoas non socias.

Datos de contratación

Datos da persoa ou entidade titular do contrato

Só para persoas xurídicas
Datos de pago
Importante

Se a persoa titular da conta coincide coa persoa titular do contrato non será necesario completar o nome e apelidos.

Termos e condicións
Condicións

Lin e Acepto as Condicións Xerais do Contrato.

Acepto correo electrónico

Acepto o uso do correo electrónico como medio de notificación preferente.

Domiciliación

Confirmo que a persoa titular da conta autoriza as domiciliacións.

Política de privacidade

De conformidade co que establece a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite a través de devandito formulario serán tratados por NOSA ENERXÍA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Para máis información consultar a política de privacidade.