Enerxía eléctrica, luz

Subministro de enerxía eléctrica

Subministro de enerxía procedente de fontes renovables. Produción de enerxía mediante fontes renovables. Con tarifas adaptadas ao uso domestico e industrial.

Paneis solares

Autoconsumo

Se queres facer unha instalación de xeración de enerxía para o autoconsumo, en Nosa Enerxía tes unha entidade comprometida que che asesora e compensa os teus excedentes de maneira xusta e transparente.

Comunidade global

Comunidades Enerxéticas

Si formas parte dunha comunidade enerxética ou queres crear unha, en Nosa Enerxía atoparás apoio e a mellor compensación dos excedentes.

Autoconsumo

O autoconsumo enerxético permite:

  • ser máis independente as variacións do Mercado Eléctrico
  • aforrar cartos na túa factura eléctrica
  • ser respetuoso co medio ambiente
  • Xeración de Enerxía Local: xeración de enerxía eléctrica no lugar onde se consume
  • Autonomía enerxética: dependencia reducida da Rede Eléctrica

  • Aforro financeiro: supón un aforro económico inmediato na túa factura

  • Sostibilidade ambiental: utiliza fontes de enerxía renovables.
  • Resiliencia enerxética: faite máis independente da rede eléctrica.

  • Promove a transición a fontes de enerxía máis limpas e sostibles.

Paneis solares en casas particulares

Producir a nosa propia electricidade.

A través de fontes renovables.

Comunidades Enerxéticas

Compensación excedentes autoconsumo

As comundades enerxéticas son agrupacións de consumidoras que deciden ser as xestoras da enerxía que consumen.

Nosa Enerxía fomenta as comunidades enerxéticas e ofrece unha compensación dos excedentes xusta e transparente.

Si formas parte dunha Comunidade Enerxética e queres que Nosa Enerxía che compense os excedentes de enerxía, só tes que contactar con nós.

En Nosa Enerxía S.Coop.Galega tamén podemos ofrecernos como xestores da túa Comunidade Enerxética para optimizar os coeficientes de reparto, facer os trámites coas distribuidoras…